top of page

ANNIKA TEPPONEN

Muusikko, laulaja-lauluntekijä ja laulupedagogi

Hei, tervetuloa kotisivuilleni! Olen pop/jazz-laulaja ja -laulunopettaja. Intohimoisena musiikintekijänä ja muusikkona rakastan esiintymistä ja ihmisten kohtaamista – ammennan työelämän kokemuksistani paljon myös rytmimusiikinlaulupedagogiikkaani. 

Käy tutustumassa kokoonpanoihini ja pyydä minut keikalle tai ota yhteyttä laulutunneista.

osku_heinäkuu_©_Ville_Huuri__huuricreative-44_edited.jpg
ETUSIVU: Welcome
osku_heinäkuu_©_Ville_Huuri__huuricreative-97_edited.jpg

KUKA OLEN ?

Valmistuin keväällä 2018 Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta musiikin maisteriksi pääaineenani musiikkikasvatus. Opiskelin pääinstrumenttiani Aija Puurtisen johdolla ja suoritin ensimmäisenä Suomessa rytmimusiikkilaulun A-tasosuorituksen musiikkikasvatuksen aineryhmästä keväällä 2016 arvosanalla erinomainen. Syvennyin opinnoissani rytmimusiikin laulupedagogiikkaan ja olen täydentänyt opintojani myös valmistumiseni jälkeen. Toinen syventymiskohteeni Taideyliopistossa oli esiintymisvalmiusopinnot. Tein opinnäytetyöni aiheeseen liittyen, erityisesti liikkeellisen ja kehollisen näkökulman huomioiden ja olen suorittanut hiljattain osa-alueesta soveltavia täydennysopintoja. Ennen musiikkikasvatuksen opintoja valmistuin Kuopion konservatoriosta muusikoksi (ammatillinen toinen aste) opettajanani Tiina Jortikka.


Olen opettanut laulua vuodesta 2012 lähtien sekä yksityisesti että musiikkioppilaitoksissa. Tällä hetkellä työskentelen pop/jazz-laulun lehtorina Turun konservatoriossa ­– oppilainani on ammattiopiskelijoita ja laulun harrastajia.


Muusikon työssäni saan keskittyä omaan artismiini kahdessa kokoonpanossa: suomenkielistä alternativea edustavassa Moorassa ja englanninkielisessä sooloprojektissani Black Barlow. Esiinnyn eri kokoisten coveryhtyeiden solistina ja nautin sovitusten tekemisestä. Haluan rakentaa yhteyksiä eri genrejen välille - selloyhtyeemme Silta yhdistää musiikissaan perinteistä klassista musiikkia ja sovitettua laulelmamusiikkia, iskelmää ja popmusiikkia. Yhtyeelle tekemäni sovitukset liukuvat neoklassismin ja kevyen musiikin yhdistelmässä. Esiinnyn aika ajoin myös trubaduurina pianolla itseäni säestäen. Minut voi pyytää keikalle mm. näiden kokoonpanojen kanssa: Anni&, Moora, BAE-bilebändi, SALT-duo ja SILTA-kvintetti.

ETUSIVU: About

MINÄ OPETTAJANA

Laulupedagoginen filosofiani

Opetan laulua yleispedagogiikan kautta, erityisesti laulun kehollisuuden huomioon ottaen. Olen saanut tutustua mestarikursseilla, oppilaitoksissa ja yksityistunneilla metodeihin, kuten Estill Voice Training, Complete Vocal Technique ja Balance in Phonation Voice Training ja olen jatkuvasti innokas täydentämään työkalujani eri metodien osalta. Laulamisen psykofyysinen kokonaisvaltaisuus kiehtoo minua ja haluan huomioida jokaisen oppilaani yksilölliset ominaisuudet. Minulle on tärkeintä, että oppilas kokee onnistuvansa ja kehittyvänsä.

Opetukseni pohjautuu holistiseen ihmiskäsitykseen ja situationaaliseen oppimiskäsitykseen, jotka ottavat huomioon ihmisen tajunnallisuuden, kehollisuuden ja situationaalisuuden eli kuinka ihmisen todellisuus on kietoutuneena sen hetkiseen elämäntilanteeseen ja sen osatekijöihin, kuten ympäristöön, historiaan ja sosiaalisuuteen. Ymmärrykseni mukaan laulaminen on kommunikointia, kokemusten ja tunteiden välittämistä musiikin avulla. Laulaminen on luonnollinen tapa ilmaista itseään, samoin kuin puhuminen, elehtiminen ja liikkuminen. Vaikka laulaminen on luonnollista, se on monien psykofyysisten tapahtumien summa. Pyrin lisäämään oppilaan tietoutta laulamisen kehollisista ilmiöistä ja pyrin ohjaamaan oppilasta hiljentymään oman kehonsa viestien kuuntelemiseen.


Laulutekniikkaa harjoittamalla on mahdollista lisätä muun muassa äänen kestävyyttä, laajentaa äänialaa ja helpottaa sointivärien ja dynaamisten vaihteluiden hallittavuutta. Harjoitteleminen voi edesauttaa tunteiden käsittelyä, tunteiden viestimistä ja lisätä itsevarmuutta. Koska laulaminen luo dialogia ja taidetta, laulutekniikan tulee palvella ilmaisua ja musiikkia, ei päinvastoin.


Laulupedagoginen koulutukseni on pohjautunut laulun yleispedagogiikkaan, joka ei nojaa yksittäiseen laulumetodiin, kuten Complete Vocal Technique, Estill Voice Training tai The Speech Level Singing Technique. Yleispedagogiikka perustuu useamman kuin yhden tutkijan vertaisarvioituihin tutkimuksiinEri laulumetodit ja yleispedagogiikka risteävät usein ja jokaisella suuntautumisella on tarkoituksena parantaa ääniergonomiaa. Laulutunneillani ohjaan oppilaitani monipuoliseen äänenkäyttöön, jossa pyritään löytämään eri äänihuulitoimintoiset laulurekisterit ja niihin yhteydessä olevat kehontoiminnat, kuten ääntöbalanssi, artikulaatio ja ääntöväylän akustinen tila. Harjoittelemalla edellä mainittuja ilmiöitä laulajan voi olla mahdollista laulaa ilmaisun ehdoilla ilman liiallista tiedollista äänen manipulointia.  Tällöin laulamisen ääniergonomia toteutuu automaationa ilmaisutahdon kautta.  Laulutekniikka on myös yhteydessä musiikkigenreihin ja niiden laulullisiin tyylipiirteisiin. Tyylipiirteet huomioimalla pyrin lisäämään oppilaan musiikillista yleistietoutta ja liittämään musiikinhistorian ilmiöt tähän päivään. Vaikka tyylin tuntemus on tärkeä osa musiikkia, on mielestäni myös ensiarvoisen tärkeää auttaa oppilasta löytämään omaleimaisuus ja arvostaa sitä.

En pelkää haasteita työssäni - olen ollut mukana ohjaamassa laulajia musikaaliproduktiossa ja auttanut artisteja Yleisradion Uuden Musiikin Kilpailussa. Saan projekteista uusia ideoita myös viikoittaiseen työhöni. Opetan säännöllisesti bändejä, lauluryhmiä ja -yhtyeitä sekä laulua yksilötunneilla. Ryhmäopetuksessa tuen opiskelijoiden matkaa kohti yhteistä tavoitetta - ohjaan heitä syventämään ja soveltamaan jo hankittua musiikillista tietoa ja kehittämään ryhmätaitoja. Opastan opiskelijoita kiinnittämään huomiota keholliseen viestintään sanallisen dialogin lisäksi ja pyrin rakentamaan yhteisistä oppimistilanteista turvallisia ja luottamuksellisia. 

Keväällä 2020 opetus- ja kasvatusala kohtasi suuren muutoksen Covid-19 –pandemian seurauksena ja kaikki kontaktiopetus siirtyi "digiloikan" myötä etäopetukseen myös omassa työssäni. Olen ollut perustamassa ja kerryttämässä kollegiaalista opetusmateriaalipankkia verkkokäyttöön ja löytänyt välineet videoyhteydellä toimivaan kontaktiopetukseen. 

Haluan työssäni ennen kaikkea olla mukana oppilaitteni musiikillisella tutkimusmatkalla ja olla omalta osaltani tukemassa heidän hyvinvointiaan laulamisen ja musisoinnin avulla.

ETUSIVU: Bio
bottom of page